Diş Hekimliği ve COVID 19

Koronavirüsün kaynaklı Covid hastalığı, hayatımızın her alanında olumsuz değişikliklere sebep oldu. Sosyal hayatımızın ve tüm alışkanlıklarımızın alt üst olduğu bu dönemde diş tedavilerimiz de bu anlamda olumsuz etkilendi.

Pek çoğumuz hem ortamdan kaynaklanan karamsarlık sebebiyle ağız bakımını ihmal etti ve eski sorunlarımıza yenileri eklendi. Diş tedavileri de riskli görülerek gerekli tedaviler ertelendi. Diş tedavileri, doğası itibariyle bulaşıcı hastalıklar açısından riskli kabul edilse de gerçek aslında böyle değildir. Tüm sağlık personeli, eğitimlerinin ilk gününden itibaren, aslında sağlıklı görünse de tüm hastaların her türden bulaşıcı hastalık açısından riskli olduğunu kabul ederek işlem yaparlar. Bu anlamda hekimler hepatit, aids, tüberküloz gibi hastalıklar açısından her zaman hazırlıklı oldukları gibi, COVID hastalığında da gerekli önlemleri alacak eğitim ve donanımdadır.

Kliniğimizde, koronavirüs hastalığına karşı gerekli önlemler uygulanmaktadır. Bu hastalıkla mücadelede en önemli silah, ortam havalandırmasıdır. Kliniğimizde tüm muayene odalarının pencereleri dış ortama açılmakta ve doğa havalandırma sağlanmaktadır. Soğutma sistemi merkezi değildir ve ortam havasını diğer odalara iletmez. Hastalarımızın çakışmaması açısından hasta aralarında yarım saat ara verilmekte, hastalarımız geldiğinde bekleme odasında bekletilmemektedir. Tüm personelimiz hijyen ve temizlik kurallarına sıkı sıkıya uymaktadır. Bunun dışında rutin olarak yapılan ateş ölçümü ve el hijyeni uygulaması ile hastalıktan korunmaktayız. Diş tedavilerinde kullanılan tüm plastik esaslı malzemeler tek kullanımlıktır, bunun dışındaki tüm aletler de her kullanımda steril edilmektedir. Bu anlamda diş tedavilerinizi ve ortodontik tedavilerinizi ertelememelisiniz. Ertelenen tedaviler daha ağır tedavi şekilleri ve artmış maliyetler olarak size geri dönecektir.