Erhan Özcan

Endodonti Uzmanı

Doç. Dr. Erhan Özcan

Endodonti Uzmanı


Doç. Dr. Erhan Özcan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 2003 yılında mezun oldu. 2004 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalında doktora çalışmalarına başladı. Erhan Özcan, “Farklı kök kanal dolgu maddelerinin ve yöntemlerinin kök kanalında ki bakteriyel sızıntıyı ve rezidüel mikroorganizmaları engellemedeki etkinliklerinin in-vitro olarak değerlendirilmesi” isimli doktora teziyle 2009 yılında endodonti de bilim doktoru unvanı, 2014 yılında yine aynı üniversitede “Doçent” ünvanını almıştır. Doç. Dr. Erhan Özcan 2018 yılından itibaren Özel Çapa Ortodonti kliniği ve Ataşehir kliniğinde endodonti uzmanı olarak görev yapmaktadır.