Gömülü Dişler

Dişlerin normal sürme zamanlarında sürmemesi durumunda gömülü diş olarak adlandırılırlar.

Bu durum en sık biçimde 20 yaş dişlerinde görülür. Toplumun önemli bir kesiminde 20 yaş dişleri yer darlığı sebebiyle sürememektedir. 20 yaş dişleri sürse bile genellikle çiğneme fonksiyonu görmemekte, aynı zamanda temizliği çok zor olmaktadır. 20 yaş dişleri diğer tüm dişleri öne ittiği için de diş çapraşıklığında rolü olduğu düşünülür. Bazı vakalarda ise köpek dişleri gömülü kalabilir. Bunun sebebi, köpek dişlerinin son süren dişlerden birisi olması ve süt dişlerinin erken çekilmesi sonucu diş arkında yer darlığı oluşmasıdır. Bazen bu dişler yukarıdan gelerek arka sığmayacak şekilde yukarıda da sürebilirler. Gömülü kalan köpek dişleri, bazen yanak tarafında, bazen de damak tarafındadır. Yapılacak diş teli (ortodonti) tedavisinde köpek dişlerinin nerede olduğu ve hangi açıda durduğu çok önemlidir.

Ataşehir diş kliniğimizde ortodonti uzmanı tarafından yapılacak kontrolde 20 yaş dişlerinin gömülü kalacağı düşünülüyorsa, bu dişler çekilmelidir. Bunun için en uygun yaşlar, diş köklerinin tam olarak oluşmadığı 15-20 yaşlar arasıdır. 20 yaş dişlerinin kökleri oluştukça çene kemiğine daha sıkı yapışırlar ve çekilmeleri zorlaşır. Bu dişlerin çekilmesi gereken kesin zaman, ancak hekimin, röntgen incelemesi ve klinik muayenesi sonucunda kararlaştırılabilir. Ortodontik tedaviye (Diş teli) başlamadan önce dişlerin genel sağlığı ile ilgili gerekenler yapılır. Gerekli diş eti tedavileri, dolgular ve temizlik yapılır.

Gömülü Köpek Dişleri

Köpek dişlerinin gömülü kaldığı durumlarda ortodontik tedavi ile bu dişler sürdürülebilir. Köpek dişleri, özel durumlar dışında çekilmez. Bunu sebebi, köpek dişlerinin ağız köşelerinde yer alması, hem ısırma fonksiyonu, hem de estetik açıdan önemli olmasıdır. Bu dişlerin dışında bazen küçükazı dişleri, bazen de azı dişleri de gömülü kalabilir. Her durumda Ataşehir diş kliniğimizde ortodonti uzmanı tarafından bir tedavi planı yapılarak bu dişlerin diş teli ile sürdürülmesi, ya da çekilerek yerlerinin kapatılması arasında bir seçim yapılır. Ortodontik tedavi (Diş teli ya da şeffaf plak tedavisi) ile dişlerin sürdürülmesine karar verilirse, öncelikle diş teli takılarak gömülü dişler için yer açılmaya başlanır. Dişin sığacağı kadar yer açıldıktan sonra, çene cerrahisi uzmanı tarafından diş eti açılarak gömülü dişe ulaşılır. Ortodontist tarafından gömülü dişe bir düğmecik yapıştırılarak hafif kuvvetlerle diş hareket ettirilmeye başlanır. Bu süreç genellikle 4-5 ay kadar sürebilir. Diş teli tedavisi ile dişler tamamen sürdürüldükten sonra ortodontik tedavi sonlandırılır. Gömülü dişlerin bu şekilde tedavisi bazı durumlarda şeffaf plaklarla da yapılabilir. Ataşehir diş kliniğimizde bu işlem sıklıkla uygulanmaktadır.

Etiketler


Gömülü Dişler , Gömülü Köpek Dişleri , İmplant Cerrahi, Ortodonti , Diş Teli , Ortodontik Tedavi , Ortodonti Uzmanı