Gömülü Dişler?

Dişlerin normal sürme zamanlarında sürmemesi durumunda gömülü diş olarak adlandırılırlar.

Bu durum en sık biçimde 20 yaş dişlerinde görülür. Toplumun önemli bir kesiminde 20 yaş dişleri yer darlığı sebebiyle sürememektedir. Bazı kişilerde ise köpek dişleri gömülü kalabilir. Bunun sebebi, köpek dişlerinin son süren dişlerden birisi olması ve süt dişlerinin erken çekilmesi sonucu diş arkında yer darlığı oluşmasıdır.

Hekim tarafından yapılacak kontrolde 20 yaş dişlerinin gömülü kalacağı düşünülüyorsa, bu dişler çekilmelidir. Bunun için en uygun yaşlar, diş köklerinin tam olarak oluşmadığı 15-20 yaşlar arasıdır. Kesin zaman, ancak hekimin, röntgen incelemesi sonucunda kararlaştırılabilir.

Köpek dişlerinin gömülü kaldığı durumlarda ortodontik tedavi ile bu dişler sürdürülebilir. Köpek dişleri, özel durumlar dışında çekilmez. Bunu sebebi, köpek dişlerinin ağız köşelerinde yer alması, hem ısırma, hem de estetik açıdan önemli olmasıdır.