İmplant Nedir?

Dental implant, basitçe anlatılacak olursa, çekilmiş olan dişin yerine konan metal bir diş köküdür.

İmplant Kimler için Uygundur?

Süt dişler, daimi dişler olarak sınıflandırılan dişlerimize, son yıllarda 3. dişler olarak tanımlanan dental implantlar da eklenmiştir. Modern implantların ilk çalışmalarının başladığı 1950’li yıllardan itibaren implant üretim teknolojisi ve hekimlerin uygulama teknikleri gittikçe gelişmiş, günümüzde mükemmele yakın bir tedavi tekniği haline gelmiştir.

All on Four

Dişlerin tamamının kaybedildiği durumlarda implant, uygun bir seçenektir. Yaş ilerledikçe, özellikle üst çenede kemik kaybının fazla olduğu durumlarda geleneksel implant yöntemleri ya da sinüs yükseltme işlemi yeterli olmayabilir.

Gömülü Dişler

Dişlerin normal sürme zamanlarında sürmemesi durumunda gömülü diş olarak adlandırılırlar. Bu durum en sık biçimde 20 yaş dişlerinde görülür.

Sedasyon Nedir?

Diş hekimi korkusu, modern anestezi teknikleriyle oldukça aşılsa da, bazı kişiler özellikle çocukluk çağlarında yaşadıkları travmaların etkisiyle bu korkuyu hâlâ yaşamaktadırlar.

Sinüs Lift Nedir?

Dişlerin tamamının kaybedildiği durumlarda implant uygun bir seçenektir. Yaş ilerledikçe, üst çenede sinüs boşluklarına yakın bölgelerinde dikey kemik kayıpları olabilir. Bu bölgelere implant konulursa, implantın bir kısmı sinüs boşluklarında kalacak, bu da implantın sağlamlığını etkileyecektir.

Kaplama (Kuron) Nedir?

Dişlerde çürük, travma ve yapısal bozukluklar gibi etkenler yüzünden oluşan küçük bozukluklarda kompozit malzemelerle tamir yapılabilir. Daha büyük bozukluklarda ise dişin kayıp kısmını yerine koymak için kaplama yapılması gerekebilir.

Çene Eklemi Hastalıkları

Çene eklemlerimiz, çiğneme, konuşma ve yutkunma gibi fonksiyonlar sırasında çalışan ve hemen hemen 24 saat boyunca işlev gören bir eklemdir. Konuşma ve uyku sırasında oldukça hafif kuvvetlerle kısıtlı hareketler yaparken, çiğneme sırasında 50-60 kilogramlık yüklere maruz kalabilmektedir.