Invisalign First

Çocuklarda görülen bazı dişsel problemler, küçük bir engelin bir arabayı yanlış yöne yönlendirmesi gibi, özellikle alt çeneyi yanlış bir kapanışa yönlendirmesi, büyüme ve gelişmeyi normal ekseninden çıkarıp, şiddetli iskeletsel bozukluklara yol açabilir. Bunun sebebi yüksek uygulanmış bir dolgu olabileceği gibi, çapraz kapanışta olan bir süt dişi de olabilir. Erken yaşta bu gibi bozuklukları düzeltmek, ileride oluşabilecek ağır iskeletsel sorunları kolayca engeller.

Yakın zamana kadar damaklık olarak adlandırılan aygıtlarla yapılan tedaviler, artık invisalign first olarak adlandırılan şeffaf plaklarla yapılabilmektedir.

Bu yöntemin, geleneksel yönteme göre bazı avantajları vardır. En önemli avantaj, sadece diş yüzeylerini kaplaması ve çocukların adaptasyonunun çok kolay olmasıdır. Tedavi sırasında plakların 10 günde bir değişmesi, plakların kirlenmesi ve renk değiştirmesiyle oluşan rahatsızlığı önler. Plaklar üst çenede damak kubbesini kaplamadığı için konuşmayı etkilememekte ve çocuklar tarafından takıp çıkartılması çok kolay olmaktadır.