Invisalign First

Çocuklarda Ortodontik Sorunlar

Çocuklarda görülen bazı dişsel problemler, küçük bir engelin bir arabayı yanlış yöne yönlendirmesi gibi, özellikle alt çeneyi yanlış bir kapanışa yönlendirerek, büyüme ve gelişmeyi normal ekseninden çıkarıp, şiddetli iskeletsel bozukluklara yol açabilir. Bunun sebebi yüksek uygulanmış bir dolgu olabileceği gibi, çapraz kapanışta olan bir süt dişi de olabilir. Hatta bazen yanlış yutkunma, parmak emme, ağız solunumu gibi kolayca engellenebilecek problemlerin çözümü bile ağız ortodontik ve ortopedik sorunları düzeltir. Basit diş çapraşıklıklarından, ağız iskeletsel sorunlara kadar geniş bir spektrumda yayılan bu sorunlar, yine basit damaklıklardan diş tellerine, ileri fonksiyonel tedavilerden ortognatik cerrahilere kadar pek çok farklı yönteme ihtiyaç duyabilir. Erken yaşta bu gibi bozuklukları düzeltmek, ileride oluşabilecek ağır iskeletsel sorunları kolayca engeller.

Şeffaf Plaklarla Tedavi

Çocuklarda iskeletsel ve basit dişsel sorunlar, yakın zamana kadar damaklık olarak bilinen kalın ve ön yüzeyinde tel olan plaklarla çözülmekteydi. Yakın zamana kadar damaklık olarak adlandırılan aygıtlarla yapılan tedaviler, artık invisalign first olarak adlandırılan şeffaf plaklarla yapılabilmektedir.

Bu yöntemin, geleneksel yönteme göre bazı avantajları vardır. En önemli avantaj, sadece diş yüzeylerini kaplaması ve çocukların adaptasyonunun çok kolay olmasıdır. Herhangi bir tel içermez, ve hemen hemen hiç görülmez. Tedavi sırasında plakların 10 günde bir değişmesi, plakların kirlenmesi ve renk değiştirmesiyle oluşan rahatsızlığı önler. Plaklar üst çenede damak kubbesini kaplamadığı için konuşmayı etkilememekte ve çocuklar tarafından takıp çıkartılması çok kolay olmaktadır. Bu yöntemin bir başka avantajı, çene darlığı ve diş çapraşıklığını engellemesinin yanı sıra, çenenin önde-arkada olması gibi iskeletsel sorunları ve çene darlığını da düzeltebilmesidir.

Çocuklarda Ortodonti Kontrolü

Ataşehir’de bulunan ortodonti kliniğimizde, çocuk hastalarımız ortodonti muayenesi ardından 3 ortodonti uzmanımız tarafından konsulte edilerek ortaklaşa bir tedavi planı oluşturulur. Bu tedavi planı, invisalign tedavisi yapılması yönündeyse, çene kapanışları ve dişler dijital olarak taranır ve bu taramalar, şeffaf diş plaklarını üretecek olan invisalign laboratuvarına gönderilir. Ortodonti uzmanlarımız tarafından dijital olarak yapılan tedavi planı bu laboratuvarda, üstün bir teknoloji ile şeffaf diş plaklarına dönüştürülür. Dijital ölçüler Amerikada bulunan invisalign laboratuvarına internet üzerinden gitse de, üretilen şeffaf diş plakları Ataşehir’de bulunan ortodonti kliniğimize kargoyla gelmektedir. Bu yüzden ortodontik tedaviye karar verilmesi, dijital taramaların yapılması, Ataşehir diş kliniğimize ulaşması ve tedavinin başlaması 2-4 hafta arasını bulmaktadır. Çocuklarda yapılacak şeffaf plak tedavisiyle ilgili detaylı bilgiyi ortodontistlerimizden alabilirsiniz.

Etiketler


Invisalign First , Çocuk Ortodontisi , Invisalign , Diş Teli, Şeffaf Diş Plakları , Ortodonti , Ortodonti Uzmanı , Ataşehir Ortodonti , İstanbul Ortodonti