Multidisipliner Tedavi

Multidisipliner Tedavi Nedir?

Multidisipliner Tedavi

Sağlık alanında son yıllarda ortaya çıkan gelişmelerin en çok dikkat çeken yönü, tedavilerin farklı uzmanlıklardaki hekimler tarafından düzenlenmesi ve uygulanmasıdır. Bu tedavi şekline multidisipliner tedavi denir.

Günümüzde diş hekimliğinde de gündemde olan tedavi yöntemi budur. Önceki yıllarda tüm diş hekimliği uygulamalarının tek hekim tarafından yapılması çok yaygın bir durumdu. Uzmanlık eğitimlerinin yaygınlaşması ile birlikte artık farklı uzmanlıklardaki hekimler vaka üzerinde kendi uzmanlıklarıyla ilgili olarak takım halinde çalışarak çok daha güzel sonuçların alınmasını sağlayabilmektedirler.

Bu tedavilere örnek vermek gerekirse, iyi bir protetik tedavi yapmak için öncelikle diş eti sağlığının sağlanması için periodontal tedavi yapılmalıdır. Benzer şekilde bazı vakalarda güzel bir protez yapabilmek için öncesinde ortodontik tedavi uygulamak çok faydalı olabilmektedir.

Bunu sağlamanın yolu, birbirleri ile koordine içerisinde çalışan ve alanlarında yetkin hekimlerin, tedavinin planlama aşamasından itibaren bir arada çalışmasından geçmektedir.

Etiketler


Multidisipliner Tedavi , Multidisipliner Tedavi Nedir , Ortodonti , Gülüş Tasarımı , Ortodonti Uzmanı