Ortodonti Nedir?

Ortodonti

Ortodonti, dişlerin ve çene kemiklerinin anomalisi ile ilgilenen bilim dalıdır. Halk arasında yaygın olarak Diş Teli olarak bilinse de, aslında bu tedavide kullanılan pek çok aygıt vardır.

Aslına bakarsak, bazen çok basit yutkunma ya da dil egzersizleri ile dahi bazı bozuklukları önlemek ve düzeltmek mümkündür. Bu açıdan bakarsak ortodonti, baş boyun bölgesindeki fonksiyonel ya da anatomik bozuklukların önlenmesi ve dişsel ve iskeletsel olarak tedavi edilmesiyle ilgilenir. Bu tedavi, ortodonti uzmanı tarafından yapılır.

Ortodonti Uzmanı

Ortodonti uzmanı, 5 senelik diş hekimliği eğitiminin ardından, üniversite hastanelerinde 4-6 sene arasında uzmanlık eğitimi alarak bu alanda ortodontik tedavi yapacak şekilde donanım kazanır. Ortodontik tedavilerin doğası gereği uzun soluklu yaklaşımlar gerektiği için, kısa süreli eğitimlerle deneyim kazanmak mümkün görünmemektedir.

Ortodonti uzmanı (ortodontist), ortodontik süreci başlangıçtan bitime kadar öngörerek planlayabildiği gibi, ortodonti öncesi ve sonrası yapılması gereken, diş çürüğünden, karmaşık protetik ve implant tedavilerini de düzenlemeli, gerekli tedavi planına, hasta kliniği tedavi edilmiş ve mutlu olarak ayrılana kadar hakim olmalıdır. Başarısız bir protetik restorasyonla, ya da implant tedavisiyle biten ortodonti, gerekli şekilde uygulanmamış demektir.

Benzer şekilde, iskeletsel bozuklukların tedavilerini barındıran ortognatik cerrahi (çene cerrahisi) tedavilerinde de ortodonti uzmanı, gerekli cerrahi planlamayı şekillendirmeli, cerrah ile uyumlu şekilde ameliyatın yapılmasını sağlamalıdır. Benzer şekilde dudak damak yarıklı, ya da yüz deformitelerine yol açan sendromu bulunan kişilerin tedavileri de ortodontinin ilgi alanına girer.

Çocuklarda görülen iskeletsel ve dişsel sorunlar, uzun süreler takip gerektirebilir. 3-4 yaşlarında şekillenmeye başlayan baş boyun bölgesi, 16-17 yaşlara kadar yönlendirilip değiştirilebilir. Tüm bunlar düşünüldüğünde, ortodontinin esas zorluğunun, bazen 10 sene kadar süren uzun soluklu takipler gerektirmesi, bu sürede büyüme, gelişme, fizyolojik ve psikolojik değişimler de değerlendirilerek hastayla uyumlu bir ortodontik tedavi planı yapılması zorunluluğudur.

Bu açıdan bakıldığında ortodonti uzmanı, tedaviye oldukça geniş bir pencereden bakabilecek şekilde yetişmiş olmalıdır.

Ortodontik Tedaviye Başlarken

Ortodontik tedavi için araştırma yaparken kişilerin dikkat etmesi gereken bazı hususlar vardır. Bunların başında, ortodontik tedaviyi yürütecek olan hekimin deneyimi gelmektedir. Ortodontik tedavi gibi uzun ve çeşitli aşamaları olan tedaviler, titizlikle planlanmalı ve uygulanmalıdır. Bu açıdan tedaviyi, üniversite hastanelerinde uzmanlık eğitimi almış ve sağlık bakanlığı tarafından ortodonti uzmanlığı diploması verilmiş kişilerin yapması daha uygundur. İkinci dikkat edilmesi gereken husus, ortodontik tedaviyi uygulayacak doktorun ulaşılabilir olmasıdır. Bazı kliniklere ayda 1-2 gün şeklinde hekimler gelmektedir. Bu sistemin dezavantajı, tel batması, braket kopması gibi durumlarda uzun süreler beklemek gerektiğidir. Ataşehir Ortodonti Kliniğimizde ortodontik tedaviler 3 uzman doktordan oluşan bir ekip tarafından yapılmakta ve hastalarımız her üç hekimce ortak tedavi planı yapılarak takip edilmektedir. Ataşehir Ortodonti Kliniği bu avantajı ile hastalarımızın farklı gözlerle görülmesi, oluşabilecek hataları da en aza indirmektedir.

Etiketler


Ortodonti , Ortodonti Nedir , Ortodontist, Ortodonti Uzmanı , Ortodontik Tedavi , Ortognatik Cerrahi , Ataşehir Ortodonti , İstanbul Ortodonti