Tolga Pekperdahcı

Protez Uzmanı

Dr. Tolga Pekperdahcı

Protez Uzmanı


Tolga Pekperdahcı Konya Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 2001 yılında mezun oldu. Aynı yıl Selçuk Üniversitesi Protez Ana Bilim Dalı’nda doktora çalışmasına başladı. Bir sonraki yıl bu bölümden ayrılarak 2002 yılında Ankara Üniversitesi Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı’nda doktora çalışmasına başladı. ‘Self Adeziv Rezin Simanlar İle Konvansiyonel Rezin Simanların İn Vitro Karşılaştırılması’ isimli doktora tezi ile ‘Protetik Diş Tedavisinde Bilim Doktoru’ unvanı aldı. Birçok yurtiçi ve yurtdışı kongre ve eğitim çalışmalarına katılmış yurtiçi ve yurtdışı dergilerde çalışmaları yayınlanmıştır. Dr. Tolga Pekperdahcı Konya ve Ankara’da özel kliniklerde kurucu hekimlik yaptıktan sonra 2011 yılında Protez Uzmanı olarak Çapa Ortodonti kliniğine katılmıştır. Dr. Tolga Pekperdahcı İstanbul Dişhekimleri Odası, Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği (TPİD) ve Estetik Diş Akademisi Derneği (EDAD) üyesidir. Halen Özel Çapa Ortodonti ve Ataşehir kliniklerinde meslek hayatını sürdürmektedir.