Çocuklarda Duruş Bozukluğu ve Ortodontik Sorunlar

İskelet ve kas sistemi, çocuk gelişiminin her evresinde hem yönlendirici ve etkileyici, hem de gelişimden etkilenen kısım olabilir.

Çocuklarda Duruş Bozukluğu

Yani kaslarımızı ve hareketlerimizi kontrol ederek gelişimi olumlu ya da olumsuz şekilde şekilde etkileyebiliriz. Bu durumun ağız ve diş sağlığını etkileyen kısmı genelde duruş (postür) ve solunum sorunları kaynaklıdır. Bazı çocukların kas yapıları daha zayıf, solunum kapasiteleri daha az ve iskelet sistemleri de bunlara bağlı olarak daha daha yanlış postürde gelişmiştir. Bu çocuklar genelde kambur dururlar, başları, daha kolay nefes almalarını sağlamak amaçlı geriye devrilmiştir ve ağız solunumu yaparlar. Sırt, boyun ve göğüs kaslarındaki zayıflık yüzünden nefes alma derinliği yeterli değildir. Düzgün nefes alamayan çocukların oksijen seviyeleri az ve uykuları düzensizdir, buna bağlı olarak okul başarısında ve öğrenmede sorunlar da görülebilir. Bu tablodaki her bir durum aslında hem sebep, hem de sonuçtur.

Ortodontik Sorunlar

Çocukların bedensel ve bilişsel gelişimini düzeltmek için bu zincir bir noktasından kırmak gereklidir. Bu durum, fizyoterapist, KKB uzmanı, çocuk doktoru, ortodonti uzmanı gibi farklı branştaki hekimin ilgi alanıdır. Ortodontistin buradaki rolü, üst çene darlığına, alt çenenin geride olmasına ve baş postürüne müdahale etmek, çocuğu daha dik durur ve doğru şekilde nefes alır bir hale getirmektir. Bu tedavi, doğru nefes almayı öğreterek, çenelerin büyüklüğünü ve konumunu yönlendiren ağız içi apareyler kullanarak yutkunma ve yutma şeklini düzelterek olur.

Ortodonti Kontrolü

Çocuklarda bu tür ortodontik sorunların veya duruş bozukluğunun zamanında tespiti, hem durumun kötüye gitmemesi, hem de düzelmenin daha hızlı olmasınını sağlamak açısından çok önemlidir. Bu sebeple tüm çocuklar, 6-7 yaşlarında mutlaka ortodonti uzmanı kontrolünden geçmelidir.

Etiketler


Çocuklarda Duruş Bozukluğu , Ortodontik Sorunlar, Çocuk Ortodontisi , Çocuklarda Ortodonti Kontrolü , Ortodonti Uzmanı , Ortodontik Muayene , Ortodonti , Ortodontik Tedavi