Fonksiyonel Ortodontik Tedavi

Fonksiyonel Ortodontik Tedavi Nedir?

Ortodontik ve ortopedik düzensizliklerin temelinde solunum problemleri, kas uyumsuzlukları ve vücutta var olan postür bozuklukları olabilir. Ağız solunumu, duruş bozuklukları gibi basit görünen sorunlar aslında bir makinenin dişlileri gibi tüm yapıyı etkileyebilir. Çocukluktan gelen fonksiyon bozukluklarının teşhisi ve önlenmesi, çoğu zaman ortopedik ya da ortodontik sorunları durdurur ve bazen de düzeltir.

Ortodonti uzmanlarının en çok önemsedikleri sorun, ağız solunumudur. Ağız solunumu, kendi başına bir sorun olmayıp, genel postürün yansımasıdır. Ağız solunumu yapan çocuklar genelde kambur dururlar, başları geriye yatıktır. Bu duruma omurga ve boyun eğrilikleri de eşlik edebilir. Myofonksiyonel yaklaşım, birbirini etkileyen bu bozuklukların en az birisini düzelterek, bu sorun zincirini kırmaktır.

Bu tedavi prosedüründe, hastaya uygun bir ağız içi aparey kullandırılır. Bu aparey hazır olabildiği gibi, kişiye özel üretilmiş de olabilir. Apareyler, hekimin uygun gördüğü süre ve sıklıkla kullanılır. Bu ağız içi aygıtların amacı, ağız solunumunu azaltmak, dudak kaslarını güçlendirmek, dolaylı yoldan baş postürünü iyileştirmektir. Bu sistemde oluşan olumlu değişiklikler, büyümenin de etkisi ile diğer bölgelerdeki sorunların da düzelmesinde en azından başlatıcı rolü oynarlar. Solunum düzeldikçe baş-boyun sorunları, onlar düzeldikçe de duruş sorunları azalır. Bunu, farklı disiplinlerdeki tedavilerle (KBB, ortopedi, fizik tedavi vb.) desteklemek, kaydedilen ilerlemeyi çok daha fazla artırmaktadır.

Fonksiyonel sorunların büyüme gelişme çağında sebep olacağı sıkıntılar, baş postüründe ya da çenelerin konumunda kalıcı bozukluklara sebep olabilir. Bu durum çoğu zaman bir ortodonti uzmanının erken yaşta yapacağı muayene ile fark edilebilmektedir. Parmak emme ya da yanlış yutkunma gibi basit alışkanlıklar bile ciddi ortopedik bozukluklara sebep olabilmektedir. Bu durum, uygun zamanda engellenirse çoğu kez oluşan bozukluk durmakta, hatta iyileşebilmektedir. Bu sebepten dolayı, tüm çocukların 5-6 yaşlarında mutlaka ortodontik muayeneden geçmesini tavsiye etmekteyiz.

Etiketler


Fonksiyonel Ortodontik Tedavi , Ortodontik Tedavi , Ortodonti Uzmanı , Ortodontist, Ortodonti , Ataşehir Ortodonti , İstanbul Ortodonti