Dijital Ortodonti

Dijital Ortodonti Nedir?

Ortodontinin temelleri 19. yy başlarında atılmış ve bu zamandan sonra malzeme teknolojisindeki gelişmeyle birlikte, günümüzdeki haline ulaşmıştır. Son yıllarda dijital alandaki ilerlemeler, ortodontik tedavi tekniklerinin de şekil değiştirmesini sağlamıştır.

Dijital ortodontinin en önemli faydalarından birisi, dişlerin 3 boyutlu olarak her açıdan incelenebilmesi, yapılacak diş hareketlerinin sonuçlarının tedavi başında görülebilmesi, bu anlamda da iyi bir tedavi planının en baştan oluşturulabilmesidir. Alınan kayıtlar uzun yıllar saklanabilmekte ve gerekli durumda tekrar tekrar kullanılabilmektedir.

Şeffaf Plak Tedavisi

Bu teknolojinin tedavi alanına en çarpıcı yansıması, şeffaf plak teknolojisidir. Klasik ortodontik tedavide, dişlerin üzerine yapıştırılan braketler, teller vasıtasıyla itilerek diş hareketleri sağlanır. Bu, etkin ve hızlı bir yöntemdir, fakat temizliği zordur. Her ne kadar şeffaf braketler de kullanılsa, dikkatli bakıldığında belli olurlar.

Şeffaf plaklar bu sorunlara çözüm olarak geliştirilmiştir. Özel ağız içi tarayıcılar kullanılarak dişlerin görüntüleri bilgisayar ortamına aktarılır ve 3 boyutlu görüntüler oluşturulur. Bu görüntüleri üzerinde tedavi planı yapılır ve istenen diş hareketleri belirlenir. Bu hareketleri sağlayacak olan şeffaf diş kalıpları, 3 boyutlu yazıcılar tarafından üretilir. Üretilen her bir kalıp, 2 haftada bir değiştirilerek dişi hareketi sağlanır. Tedavinin kaç ay süreceği, çapraşıklığın şiddetine bağlıdır.

Etiketler


Dijital Ortodonti , Ortodonti , Ortodontik Tedavi , Ortodonti Uzmanı, Şeffaf Plaklar , Şeffaf Plak Tedavisi , İstanbul Ortodonti , Ataşehir Ortodonti